Nyt firmanavn: fra Hilsberg & Partner til Antonisen Consult

I anledning af at Pia Hilsberg er udtrådt af firmaet for at gå på pension har virksomheden skiftet navn til Antonisen Consult og Gitte Antonisen fortsætter som eneejer.

Antonisen Consult tilbyder rådgivning til sundhedssektoren. Virksomheden løser opgaver indenfor sundhedsområdet og rådgiver om genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr, infektionshygiejne, logistik, lagerforhold, indretning og procesoptimering.

Der tilbydes hjælp til projektledelse, reorganisering, kvalitetsudvikling, audit, rådgivning ved nybyggeri, ombygning, renovering samt udarbejdelse og implementering af kvalitetsstyringssystemer. Antonisen Consult kan desuden hjælpe med planlægning og gennemførelse af undervisning, temadage og workshops. Flere detaljer kan ses på hjemmesiden: antonisenconsult.dk

 

 

 

Hilsberg & Partner · Gitte Antonisen · Mobil: 4295 2230

 

Designed by www.graphic-solutions.dk